Märta och Sture Eklunds trädgård
Vår gård ligger 1 mil från Burträsk och drygt 3 mil från Skellefteå. Vi har en fin utsikt över Vargviken som är en del av Burträsket. Eftersom vi har ett lantbruk (numera kreaturslöst) så är tomten relativt stor.
Sedan -91 när jag gick med i STA odlas här enbart perenner. Framförallt genom egna frösådder ökar hela tiden antalet sorter (alla bör klara minst zon 5).
Att bygga upp en trädgård är ju ett fascinerande sätt att arbeta med färg och form.
Eftersom tomten är relativt platt har vi gjort en del upphöjda partier. Byggelementen består ofta av sten och torv samt en del träformationer från naturen.

Med Stures (och traktorers) hjälp blir resultatet som regel ungefär som jag har tänkt mig. Istället för damm har vi några små vattenblänk. Vi har även ett rejält grusparti som är lite grovhugget (som motvikt till de mjuka torvpartierna).

Favoriter? Svårt att välja ut några eftersom mångfalden är fin i sig. Men vildinsamlade fröer från andra länder känns alltid spännande att pröva. Även prydnadsgräsen blir mer och mer intressanta. En del av dem är mycket fina i gruspartiet.

Vi kan erbjuda en "rundvandring" i trädgården. Artrikedomen är ganska stor. Här finns även exempel på olika utformning av partier. Vi har också försäljning av perenna plantor. Vi har många sorter varav en hel del ovanliga.

Välkomna till Vargviksgården!

Ring före besök för tidsbokning: Tel 0914-431 13

Sture och Märta Eklund
Ljusrotet 114
937 93 Burträsk